QUY ĐỊNH & CHÍNH SÁCH

1. Không cho phép mọi cá nhân, tổ chức lợi dụng phần comment và chia sẻ trên trang wikiHoidap để thực hiện các hành vi trái phép như tuyên truyền, kích động, nói xấu, vu cáo, gây chia rẽ hoặc xuyên tạc… đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Không cho phép các hành vi lợi dụng blog để nói xấu cá nhân khác hoặc các mục đích mang tính chất cá nhân nhưng vi phạm các quy định của pháp luật

3. Tài khoản và thông tin, email của các thành viên, độc giả được bảo mật theo đúng chính sách của Google.

4. Mọi comment đều được kiểm duyệt trước khi hiển thị trên blog

5. Không cho phép spam nội dung hoặc spam các link từ các blog - website khác

6. Không được mạo danh người khác để lừa đảo

7. Không cho phép copy các bài viết trên wikiHoidap.com lên các blog - website khác mà không đảm bảo 1 trong hai điều kiện sau: được sự cho phép hoặc có để lại link về bài viết gốc.

8. Mọi vi phạm sẽ bị xóa không cần thông báo

9. Người dùng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những sai phạm do chính mình gây ra.

wikiHoidap cập nhật năm 2015